Kontakt

 

Frågor, synpunkter m.m.

Kontakta någon av oss:

Käringöns Fiberförening                        karingonfiber@gmail.com

Emma Sundén          0763-488928                emma.m.sunden@gmail.com

Mats Franzén            0704-472909                mats.franzen@zetup.se

Lotta Melin                 0736-951896               lotta.melin@yahoo.se

Peter Österberg         0739-020409              Peter.osterberg.2@volvo.com

Bodil Rehnberg                                                 bodil.rehnberg@hotmail.com

Mikael Brodén           0739-370543               mikael.broden@yahoo.com

Rolf Karlsson             0767-734444                Rolf@knoden.se

Mats Petré                  0706-286945               mats.petre@dill.se

Carl Tengroth            0709-932643               carl.tengroth@gmail.com

Johan Sundén           0708-238872               josunden20@gmail.com

PUL dokument Printa ut dokumentet och signera, lämna/posta till Lotta Melin. Isaces sund 379, 47474 Käringön