Frågor och Svar

Vad är fördelarna med bredband via fiber?

I dag används flera olika typer av uppkopplingar för att prata i telefon, använda internet och se på tv. Det fiberbaserade bredbandet har obegränsad kapacitet, vilket innebär att man samtidigt kan både ringa, surfa på nätet och titta på tv. Genom fiberbredbandet kan man ha tillgång till alla tjänster genom en leverantör. Tillgång till fiberbredband ökar värdet på fastigheten och området där man bor. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas i kusten med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.

Fiberbredband ger lägre avgifter på jämfört med dagens utbud och driftskostnader. Det har också längre livslängd och är okänsligt för störningar; vädersäkert, ingen strålning och säkert mot intrång och avlyssning.

 

Vad finns det egentligen för andra alternativ?

Bredband kan fås via fiber, via trådlös/mobil-teknik eller via ADSL, som använder kopparnätet. Fiberbaserat bredband är flexibelt och har mycket hög kapacitet men kräver en utbyggnad ända fram till hushållet. Mobilt bredband (3G, 4G och 5G) har lägre hastighet och är beroende av närheten till master/täckning och antal användare, med många användare går hastigheten ner. ADSL/VDSL är beroende av närheten till telefonstationen samt kvaliteten på telefonledningen.

 

Vad kostar det att ansluta sig?

Det är beroende av hur förutsättningarna ser ut, terräng och hur långt man måsta gräva eller lägga sjökabel. Den största besparingen gör de orter som organiserar sig och har stor andel anslutningar. Anslutningsavgiften varierar men normalt ligger den ungefär på 20-30 000 kr per anslutning. I vår förening Käringön fiberförening visar den senaste förkalkyleringen en kostnad på ca xxxxxxxx kr per fastighet efter bidrag.

 

Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?

Tillgång till fiberbredband ökar värdet på fastigheten. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster. Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med minst lika mycket som investeringen.

 

Måste man gräva ner fibern?

Det går att hänga i stolpar också (tex. Västra orust energis) och läggas som sjökabel mellan öar. I vårt verksamhetsområde kommer vi både att gräva, hänga i stolpar och lägga kabel i sjön, beroende på vad som är lämpligt.

 

Varför inte satsa på mobila lösningar i stället för att gräva ner fiber eller lägga sjökabel?

Mobilt bredband fungerar bra när man är på resande fot, men kapaciteten är för liten för att kunna överföra internet, tv och de tjänster som blir allt vanligare i våra hem. För att komma upp i samma kapacitet som fiber behöver masterna sitta så tätt (1 km) att det blir mycket dyrt att bygga och dessutom vill vi antagligen inte ha så mycket master på Bohuskusten. Däremot kan en fiberutbyggnad förbättra det mobila bredbandet i skärgården som en bieffekt, speciellt om masterna ansluts till fibernätet.

 

Kan jag beställa fiber till en obebyggd tomt?

Ja, fibern kommer att dras fram till tomtgräns, därefter ser föreningen till att fiber dras in i huset när huset byggs.

 

Kan jag vänta och ansluta mig senare?

Ja, man kan vänta, men en anslutning i efterhand kommer att kosta betydligt mer

 

Jag är bara delar av året i mitt fritidshus, kan jag ha delårsabonnemang?

Ja, vi ställer krav på tjänsteleverantörerna i den kommande upphandlingen att de ska ha flexibla lösningar.

 

Vad är en tjänsteleverantör?

De aktörer som du som kund kontaktar när du önskar en internettjänst. (, Bredbandsbolaget , Universal Telecom, Bahnhof och Telia är några exempel)

 

Vem bestämmer om nätet?

Käringön fiberförening tecknar avtal med en kommunikationsleverantör. Respektive hushåll väljer tjänsteleverantör och tjänster från kommunikationsleverantörens utbud. Käringön fiberförening äger fiberkabeln dvs nätet från inkopplingen ut till varje inkopplat hushåll.

 

Vad händer vid funktionsavbrott?

Käringön fiberförening kommer att publicera tydliga instruktioner att felsöka och göra felanmälan .

 

Vem står för service och underhåll av servrar/aktiv utrustning och nät?

Mycket av den aktiva utrustningen finns hos kommunikationsoperatören och den hanterar de och kostnaden för detta ingår i kostnaden för det tjänsteutbud man väljer.

Den aktiva utrustningen i föreningens nät kommer att hanteras och underhållas i föreningens regi, troligen via serviceavtal med förhoppningsvis någon lokal aktör.

För underhåll av föreningens aktiva utrustning och nät kommer en avgift att tas ut, avgiften bestäms av föreningens årsstämma.

 

Vad är en kommunikationsoperatör?

Kommunikationsoperatör är ett företag/organisation som svarar för att ”tända upp” fibernätet. De ansvarar för installation, övervakning och driver den kommunikationsutrustning som behövs för att bredbandstjänster som internet, tv, telefoni, videokonferenser m.m. ska kunna förmedlas. Kommunikationsoperatören har avtal med olika tjänsteleverantörer.

Vad händer vid åska?

Fibern i sig är åsksäker och leder inte el, som kopparnätet gör. Risken för överslag mellan tele- och elnäten minskar radikalt och du kan känna dig tryggare.

 

 

Markupplåtelse för bredband

När det gäller markupplåtelseavtal så skall det finns för varje fastighet som fiberkabeln skall läggas på dvs. även om den bara går från fastighetsgräns till eget hus eftersom det är föreningen som äger nätet och föreningen, som nätägare, är skyldiga att hålla reda på och kunna underhålla nätet och dess anslutningspunkter.