Aktuellt

Nu finns det möjlighet till fiberlån – se erbjudande från Orust Sparbank

Gullholmen fiberförening har förhandlat fram ett förmånligt fiberlån som även vi på Käringön fiberförening kan få ta del av.

Logo Orust Sparbank
Orust Sparbank har ett erbjudande om Fiberlån till de som ska investera i fiberkabel i sin fastighet.

Fiberlån 1,97 %. Aktuell ränta 2015-07-23
0 kr i uppläggningsavgift.
Upp till 30 000 kr i lån utan säkerhet och med en amorteringstid upp till 5 år.
Det finns även möjlighet till individuella lösningar genom att exempelvis inkludera lånet i nytt ellerbefintliga bolån.

Kontakta något av bankens kontor

 • Henån 0304-345 00
 • Ellös 0304-510 50
 • Varekil 0304-100 75
 • Svanesund 0304-462 60

Se även: Erbjudande fiberlån 2015_07_23 120_180 Orust Sparbank

kommunvapen

Mer pengar till utbyggnad av fibernät

Kommunfullmäktige beslutade på mötet den 13 augusti om utbyggnad av fibernät för datakommunikation.

Läs mer:  http://www.orust.se/5.acf4c714ef0e0e97c6e18e.html

 

 

Varför bredband

Fiberbredband är vår tids nya infrastruktur för kommunikation och dess utyggnad pågår i hela Europa.

Du får inte bara tillgång till bredband utan så mycket mera. Det är inte jämförbart med mobilt bredband som mer kan ses som ett komplement till fiberbredband.

Befintligt telefonnät/kopparnät via radiolänk är gammalt och utnyttjat långt över vad som någonsin var tänkt när det byggdes, många av ledningarna sitter fortfarande på stolpar och är känsliga både för regn, vind och åska, även markkablarna är spröda och känsliga för minsta störning. Att bygga nytt eller reparera detta gamla nät i någon större omfattning är inte längre ekonomiskt försvarbart. Det innebär att man på landsbygden får behålla sin gamla telefon så länge ledningarna inte går sönder och sen får man en mobiltelefonbaserad uppkoppling som bara går att använda till telefoni.

Nackdelar med mobilt bredband mot fiberbredband:

 • Det krävs många master för en bra 4G-täckning • Hastigheten begränsas när det är flera användare samtidigt • När den surfmängd som ingår i ditt abonnemang uppnåtts blir det avsevärt dyrare. • 4G med en maxhastighet på 100 MB/s och en surfmängd på 10 GB ger dig möjlighet att surfa i maxhastighet en kvart, sen är de slut.

Vad får vi ut av fiberbredband? Vi får en ny infrastruktur, vi kommer närmare statens mål att 90 % ska ha tillgång till 100 Mbit/s till 2020 och vi får ett generationsskifte i tekniken. Fiberbredbandet ger oss trygghet, möjlighet för fler att arbeta hemma, billigare tv, internet och telefoni och ett högre värde på de anslutna fastigheterna. De tjänster som blir tillgängliga när du skaffar dig en fiberanslutning är inte bara att surfa på internet, titta på tv och prata i telefon. Du kan skaffa trygghetslarm för äldre, kameraövervakning i exempelvis sjöbodar, ditt hus eller andra lokaler och mycket mer.

Varför fiberbredband

 • Statens mål är att 90 % av befolkningen ska ha minst 100 Mbit år 2020. • Internetuppkopplingen blir snabbare. • Du får tillgång till IP-telefoni utan att behöva byta telefonnummer. • Fibern grävs ner i marken och är därför mycket driftsäker.( där det inte går att gräva ner, sker dragningen tillsammans med Västra Orust energi) • Livslängden på fiberkabeln beräknas vara minst 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. • Fibern kan utan problem användas för både telefoni, tv och internet samtidigt. • Värdet på fastigheten ökar. Fibern gör det lättare att sälja och är dessutom avdragsgill vid försäljning. • Fibern påverkas inte av antalet användare, hastigheten är densamma även om fler är uppkopplade samtidigt. • Den ger större möjlighet att arbeta eller studera hemma vilket i sin tur ger en ökad livskvalitet. • Den ger samhället och dess invånare miljö- vinster genom mindre transporter.(videkonf. Skype etc)
 • Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar.

Hemsjukvården kommer i framtiden använda modern teknik bredband för att kunna stödja vårdtagare som bor kvar i sina hem

Fördelar med bredbandsfiber

 • Snabbare internetuppkoppling
 • Smartare och billigare telefoni
 • Tjänster som bildtelefoni mm
 • Tillgång till IP telefoni
 • Billigare TV-utbud
 • Fullt stöd för HD och 3D
 • Trygghetslarm
 • Kameraövervakning
 • Värdeökning på fastigheten
 • Driftsäkert med lång livslängd
 • Effektivare hemkontor
 • Påverkas ej av åsknedslag
 • Fiber = framtidssäker och driftsäker infrastruktur, stabil kommunikation, “obegränsad” kapacitet och stimulerad utveckling